สิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์

สิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์
      - แฟรนไชส์ซีได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบร้านและโลโก้ของ Jeffer
      - แฟรนไชส์ซีได้รับการออกแบบ ตกแต่งร้านเป็นไปตามมาตรฐานของ Jeffer
      - มีทีมงานสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่พนักงานของแฟรนไชส์ซี
      - จัดทำคู่มือการปฏิบัติการและฝึกอบรมการบริหารหน้าร้านแก่แฟรนไชส์ซี

โปรแกมการฝึกอบรม

      Jeffer สร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซี โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีเชื่อมั่นว่า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทุกสาขา เพื่อให้แฟรนไชส์ซีและลูกค้าเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด

      โปรแกรมการฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้แฟรนไชส์ซีและพนักงานประจำ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในด้านการให้บริการลูกค้า และบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเติบโต

      สร้างความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล ดังนี้

      ระยะที่ 1 – ฝึกอบรม ณ สำนักงานใหญ่ 30-45 วัน

      ระยะที่ 2 – ฝึกอบรมร้านของแฟรนไชส์ซี 7-10 วัน