FAQ

ฉันจะสามารถติดต่อกับเจฟเฟอร์ได้อย่างไร ?
► คุณสามารถติดต่อกับเราได้ทางเมนู Contact (ติดต่อเรา) หรือ Email : Jeffer-GM@jeffersteak.com
ฉันสามารถตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆของเจฟเฟอร์ได้จากที่ไหน ?
► ตรวจสอบโปรโมชั่นและรายละเอียดโปรโมชั่น,สาขา ได้จากเมนู Promotion (โปรโมชั่น) จากนั้นคลิกที่ "รายละเอียดเพิ่มเติม"