Franchise


     ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท เวฟ ฟู้ดฯ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เข้าลงทุนในบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด (เจฟเฟอร์) ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อทางการค้า “เจฟเฟอร์” มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 74 สาขาทั่วประเทศ ณ ขณะนั้น โดยให้บริการอาหารประเภทสเต็กแอนด์ซีฟู้ดและอาหารสไตล์ตะวันตกที่มีคุณภาพในราคาประหยัดมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และกลุ่มวัยทำงานตอนต้น

     ในปี พ.ศ. 2560 เจฟเฟอร์ได้มีปรับเปลี่ยนแบรนด์ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ชุดยูนิฟอร์ม หรือองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปจนถึงปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายใน-ภายนอก ในรูปแบบร้านแบบ American Inspire บรรยากาศภายในร้านดูสบายๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็นกันเอง และเหมาะกับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ พบปะพูดคุยในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคนทำงานที่มีเวลาน้อย โดยเฉพาะช่วงพักกลางวันที่ต้องการเวลารับประทานในร้านอย่างรวดเร็ว

      เจฟเฟอร์สร้างความแตกต่างและจุดขาย โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่เมนูเนื้อสเต็กต่างๆ ได้เองทุกรายการขึ้นอยู่กับความชอบ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่ให้ลูกค้าได้เลือกเองเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูสเต็กของลูกค้า เช่น เฟรนช์ฟรายส์ มันบด ข้าวผัด หรือจะเป็นส้มตำก็ทานคู่กับเมนูสเต็กของเจฟเฟอร์รสชาติเข้ากันได้เป็นอย่างดี

Brand Vision
      “To be the best steak restaurant chain in Thailand that wins the heart of customers through our passion for excellent product & outstanding service.”

Brand Mission
      “Serve the best steak experience and enjoyable meal at an affordable price for all.”

Brand Value
      “Every Jeffer’s associate is committed to ensuring 100% Customer Satisfaction through a STEAK Culture focused on Operations Excellence.”


สิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์
      - แฟรนไชส์ซีได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบร้านและโลโก้ของ Jeffer
      - แฟรนไชส์ซีได้รับการออกแบบ ตกแต่งร้านเป็นไปตามมาตรฐานของ Jeffer
      - มีทีมงานสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่พนักงานของแฟรนไชส์ซี
      - จัดทำคู่มือการปฏิบัติการและฝึกอบรมการบริหารหน้าร้านแก่แฟรนไชส์ซี

โปรแกมการฝึกอบรม

      Jeffer สร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซี โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีเชื่อมั่นว่า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทุกสาขา เพื่อให้แฟรนไชส์ซีและลูกค้าเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด

      โปรแกรมการฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้แฟรนไชส์ซีและพนักงานประจำ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในด้านการให้บริการลูกค้า และบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเติบโต

      สร้างความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล ดังนี้

      ระยะที่ 1 – ฝึกอบรม ณ สำนักงานใหญ่ 30-45 วัน

      ระยะที่ 2 – ฝึกอบรมร้านของแฟรนไชส์ซี 7-10 วัน

งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น

      • งบประมาณการลงทุน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว) ประมาณ 6.0 – 7.0 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และประเภทการลงทุน)
      • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) Shop 1,000,000 บาท
      • อายุสัญญา 12 ปี (6+6 ปี)

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี
      • มีจริยธรรมในการทำงาน
      • มีจิตใจดี รักงานบริการ และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
      • มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
      • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารจัดการ
      • มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น
      • ยินดีที่ปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
      • ยินดีทำการตลาดท้องถิ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาการตกแต่งและเปิดร้าน Jeffer
      • ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ในการก่อสร้างและตกแต่งเพื่อเปิดดำเนินการหลังได้อนุมัติแบบก่อสร้าง

สิ่งที่จะได้รับจากการลงทุนเบื้องต้นคืออะไร
      • ได้รับการตกแต่งตามเอกลักษณ์ตามแบบของร้าน Jeffer
      • การฝึกอบรมการบริหารสาขา และการฝึกอบรมปฏิบัติการของพนักงาน
      • โปรแกรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการตลาด
      • ระบบการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทางบริษัท ช่วยเหลือในการแนะนำ และเลือก Location ให้ด้วยหรือไม่
      • ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่จะแนะนำทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ ให้กับท่านและหากจำเป็นเราสามารถช่วยเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าให้กับท่านด้วยและมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เลือกด้วย
1.1 ชื่อ-สกุล *
1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด *
1.3 เบอ์โทรติดต่อ *
1.4 Email *
1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน *
2.1 ระยะเวลาเริ่มงานหรือธุรกิจ (จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.) *
2.2 ชื่อบริษัท/ ที่อยู่บริษัท *
3.1 ท่านทราบข่าวการรับสมัครแฟรนไชส์จากที่ใด *
3.2 ท่านมีญาติหรือรู้จักผู้ใดในบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัดหรือไม่ *
3.3 สาขาที่จะท่านเปิดแฟรนไชส์(ถ้ามี) *
3.4 ช่องทางพื้นที่ที่ท่านสนใจ *
3.5 ทำไมท่านมีความสนใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ของเจฟเฟอร์ *
3.6 ระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมับบริษัทเป็นระยะเวลา 7 วัน *
3.7 ท่านมีเงินทุนประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อมาเปิดเจฟเฟอร์สเต๊กอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีระบุแหล่งเงินทุนที่ท่านจัดหามา *
3.8 โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ที่จะมาบริหาร *
พร้อมแนบเอกสารโดยรับรองสำเนาถููกต้อง ดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรประชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย 1 ใบ
4.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน โดยมียอดคงเหลือมากกว่า 6 ล้านบาท
กรุณาส่งเอกสารทั้งหมด ถึง คุณพนม หอกกระโทก ที่ Email : Panom_Ho@jeffersteak.com