hide/show Menu

Seafoods

Crumed Fish

สเต็กปลาชุปเกล็ดขนมปังทอด

Crumed Prawn

กุ้งชุปแป้งทอด

Grilled Dory Fish

สเต็กปลาดอรี่ย่าง

Grilled Salmon Steak

สเต็กปลาแซลมอน