คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี

งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น

      • งบประมาณการลงทุน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว) ประมาณ 6.0 – 7.0 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และประเภทการลงทุน)
      • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) Shop 1,000,000 บาท
      • อายุสัญญา 12 ปี (6+6 ปี)

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี
      • มีจริยธรรมในการทำงาน
      • มีจิตใจดี รักงานบริการ และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
      • มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
      • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารจัดการ
      • มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น
      • ยินดีที่ปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
      • ยินดีทำการตลาดท้องถิ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาการตกแต่งและเปิดร้าน Jeffer
      • ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ในการก่อสร้างและตกแต่งเพื่อเปิดดำเนินการหลังได้อนุมัติแบบก่อสร้าง

สิ่งที่จะได้รับจากการลงทุนเบื้องต้นคืออะไร
      • ได้รับการตกแต่งตามเอกลักษณ์ตามแบบของร้าน Jeffer
      • การฝึกอบรมการบริหารสาขา และการฝึกอบรมปฏิบัติการของพนักงาน
      • โปรแกรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการตลาด
      • ระบบการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทางบริษัท ช่วยเหลือในการแนะนำ และเลือก Location ให้ด้วยหรือไม่
      • ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่จะแนะนำทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ ให้กับท่านและหากจำเป็นเราสามารถช่วยเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าให้กับท่านด้วยและมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เลือกด้วย